Savijanje, oblikovanje i sečenje

  • Sečenje limova na hidrauličnim makazama
    od 0,5 - 16mm; dužina 3000mm.

  • Savijanje limova na APKANT presi
    do 8mm; dužina 3000mm.

  • Savijanje limova na valjcima
    od 6mm; dužina 2000mm.

  • Sečenje i savijanje cevi i profila