Reference

  • Prehrambena industrija (šećerane, fabrike ulja, mlinovi, pivare...);
  • Energetika (rudnici, termoelektrane, rafinerije, kamenolomi...);
  • Poljoprivreda (sita i slamotresi za kombajne, doradni centri za seme...);
  • Peći na čvrsto gorivo sa uduvavanjem toplog vazduha u prostoriju;
  • Elementi za farme i tovilišta;
  • Elementi za hladnjače;
  • Čelične konstrukcije;
  • Po zahtevu kupca, izrađujemo i sve druge elemente i pozicije gore nepomenute.